Symposiumcommissie

De Symposiumcommissie organiseert eens in de drie jaar een symposium. In het collegejaar 2016-2017 zal er weer een Symposium georganiseerd worden.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Chantal Olieman Voorzitter
Roy Klip Secretaris
Daphne van Tetering Penningmeester
Jacqueline Zijdenbos Commissaris Promo
Elsje Burgers Commissaris Sprekers
Menno Looman Commissaris Sprekers
Beer van der Drift Qualitate Qua

Agenda

iCal feed

Flitcie