HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid

Bij HKV werken we veel met modellen die veelal een fysische-mathematische basis hebben. Met behulp van deze modellen wordt advies gegeven over en onderzoek gedaan naar actuele water- en klimaatproblemen. Denk aan de vraag of we in Nederland kunnen blijven wonen bij een extreme zeespiegelstijging, maar ook de vraag hoe Machine Learning en AI kunnen bijdragen aan het beter voorspellen en analyseren van extreme gebeurtenissen. De modellen worden veelal gebruikt om de risico’s van water (overstromingen, maar ook droogte!) in beeld te brengen, en om de vele onzekerheden in het natuurlijk en technisch systeem zo veel als mogelijk te verminderen. En natuurlijk moeten de oplossingen passen in de maatschappelijke context en is maatschappelijk draagvlak belangrijk. Er werken bij HKV circa tien wiskundigen, die in projectteams samenwerken met andere disciplines, zoals civiel ingenieurs.

HKV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van water en veiligheid. Ongeveer de helft van ons werk voeren we uit in opdracht van waterschappen en provincies, de andere helft in opdracht van Rijkswaterstaat, in het buitenland (met name in Azië en Afrika) en bij private opdrachtgevers. HKV opereert vanuit een aantal adviesgroepen, te weten Veiligheid en crisisbeheersing, Rivieren, kusten en delta’s, Water en klimaat en Producten en services.

Sinds de oprichting in 1995 zijn we gegroeid naar een huidige omvang van circa 80 medewerkers, verspreid over vestigingen in Lelystad en Delft.