We’re a network of firms in 158 countries with more than 250,000 people. At PwC in the Netherlands over 5,500 people work together. We’re committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services.

Take the opportunity of a lifetime

Your career is exactly that: yours. You call the shots. We give you the opportunities you need. For example: the opportunity to do challenging work that matters. To get the most out of yourself. To help build trust in society and to solve important problems.

Learning and inspiring

We’ll guide you every step of the way and give you plenty of room to pursue your ambitions and make your own choices. Your job will be varied, and you’ll work with prestigious clients. You’ll have access to a worldwide network and share your expertise, ideas and questions with the best professionals in your field. You’ll work in multidisciplinary teams with colleagues who inspire one another to do their best. That’s another reason why you’ll find people from different educational and cultural backgrounds at PwC.

Exceed your clients’ expectations – and your own

We’re always searching for new ways to exceed our clients’ expectations. That’s why we’re eager to help you discover your strengths. We’ll coach you, team you up with inspiring colleagues, provide training and offer you the option of switching between sectors and branches or working abroad for a shorter or longer period. Because when it comes to your personal development, the sky’s the limit at PwC.

 

For the latest events, traineeships and job opening see: www.pwc.nl/careers


We zijn een netwerk van bedrijven in 158 landen met meer dan 250.000 werknemers. Bij PwC in Nederland werken ruim 5.500 mensen samen. We zetten ons in voor het leveren van kwaliteit in assurance-, belasting- en adviesdiensten.

Grijp de kans van je leven

Je carrière is precies dat: die van jou. You call the shots. Wij geven je de kansen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld: de mogelijkheid om uitdagend werk te doen dat ertoe doet. Om het maximale uit jezelf te halen. Om vertrouwen in de samenleving op te bouwen en belangrijke problemen op te lossen.

Leren en inspireren

We begeleiden je stap voor stap en geven je alle ruimte om je ambities na te jagen en je eigen keuzes te maken. Je baan is afwisselend en je werkt met prestigieuze klanten. Je hebt toegang tot een wereldwijd netwerk en deelt je expertise, ideeën en vragen met de beste professionals in jouw vakgebied. Je werkt in multidisciplinaire teams met collega’s die elkaar inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Dat is een reden waarom je bij PwC mensen met verschillende educatieve en culturele achtergronden vindt.

Overtref de verwachtingen van uw klanten – en die van jezelf

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Daarom helpen we je graag om je sterke punten te ontdekken. We coachen je, werken samen met inspirerende collega’s, geven trainingen en bieden je de mogelijkheid om te switchen tussen sectoren en branches. Ook is er de mogelijkheid om voor kortere of langere tijd in het buitenland te werken. Want als het om je persoonlijke ontwikkeling gaat, is de sky the limit bij PwC.

 

Voor de laatste evenementen, stages en vacatures zie: www.pwc.nl/careers