RiskQuest is een adviesbureau gespecialiseerd in (risico)modellen voor de financiële sector. In een
steeds complexere wereld is ook steeds meer behoefte aan het beheren van risico’s. Modellen zijn
hierbij een belangrijk instrument. Zij helpen om onderliggende risico factoren en relaties beter te
begrijpen. Modellen dragen aldus bij aan transparantie, kostenefficiëntie en uiteindelijk bij het
nemen van de juiste beslissingen. Terwijl modellen de kern van onze dienstverlening vormen,
beschouwen wij ze als een middel, geen doel. Modellen kunnen mensen niet vervangen.

Onze dienstverlening richt zich op alle aspecten rondom het gebruik van modellen: data,
modelontwikkeling, validatie, beleid en strategie. In de afgelopen jaren hebben wij een
indrukwekkend klantenbestand mogen opbouwen. We werken voor alle grote Nederlandse
financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen). En onze klanten keren steeds
terug omdat ze weten dat wij consequent hoge kwaliteit leveren.

Daarnaast breiden we onze dienstverlening steeds verder uit. Zo bouwen we een rating-tool voor
een aantal partijen in de publieke sector en zijn we bezig met een nieuw initiatief (www.dataquest.nl)
voor meer (big) data gerelateerde vraagstukken (zowel binnen als buiten de financiële
wereld).

RiskQuest bestaat uit een team van 20 ambitieuze individuen met bijna allemaal een kwantitatieve
achtergrond op gebied van econometrie, wiskunde en natuurkunde. Sociale contacten onderling en
een informele werksfeer met veel individuele vrijheid vinden we belangrijk. Hierdoor zul je je snel bij
ons thuis voelen.