Ingenieursbureau van topklasse

Witteveen+Bos is een ingenieursbureau van meer dan 1000 mensen en werkt aan uitdagende vraagstukken op het gebied van Water, Energie, Milieu, Infrastructuur en Bouw. In deze sector vindt een razendsnelle ontwikkeling van de toepassing van IT plaats. De groepen data applications en data science, onderdeel van de business line Informatietechnologie, werken aan deze ontwikkeling met spraakmakende en innovatieve IT-oplossingen en/of wiskundige optimalisatie-oplossingen in uiteenlopende werkvelden. Wij leveren, wereldwijd, onafhankelijke adviezen voor opslag, uitwisseling, visualisatie, analyse, optimalisatie en beheer van data. Data staat in onze projecten dus altijd centraal en moet worden geanalyseerd (wat hebben we), gevalideerd (wat is bruikbaar), efficiënt opgeslagen (minimaal en snel toegankelijk), gemodelleerd (van data naar informatie) en gedeeld (wat heeft de klant nodig).

Wie werken er bij ons?

Onze ingenieurs en adviseurs hebben een achtergrond in de civiele techniek, elektrotechniek, informatica, werktuigbouwkunde, wiskunde, milieukunde, bouwkunde of een andere technische disciplines. De disciplines informatica en wiskunde passen we binnen verschillende vakgebieden op diverse wijzen toe.

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij de ambitie hebben om echt goed te worden in hun vak en daarom willen investeren in hun ontwikkeling. Wij stimuleren die ontwikkeling door uitdagende en afwisselende werkzaamheden aan te bieden in leuke en vernieuwende projecten. Op deze wijze kunnen onze professionals zich ontwikkelen tot uitstekende experts, projectleiders en teamworkers.

Pas afgestudeerde medewerkers nemen deel aan een speciaal opleidingstraject, het ‘Starterstraject‘. Hierbij volgen zij in groepsverband een aantal interne trainingen zoals projectmatig werken en adviesvaardigheden.

Stage lopen, afstuderen, business courses of werken

Wil jij in de praktijk kennis maken met een ambitieus ingenieursbureau, dan is Witteveen+Bos een goede plek voor jou om afstudeeropdracht uit te voeren of te werken. Ieder jaar organiseren we ook diverse business courses.

Voor meer informatie, kijk op onze website.