Edge | Deals Traineeship

Ben jij net of bijna afgestudeerd? Wil jij carrière maken in Deals en leren over alle facetten van het Deals
proces? Wil jij graag veel ervaring opdoen in korte tijd, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen als
gespecialiseerd adviseur? Dan is Edge, PwC’s Deals Traineeship voor EMEA (Europe, Middle East & Africa)
jouw unieke kans om je talent volop te benutten. Solliciteer nu en wie weet start jij in september als nieuwe
Edge Deals Trainee!

Hoe ziet je werk eruit?

Edge is een driejarig programma dat officieel van start gaat met een International Deals Foundation Event in
Madrid, hier ontmoet je ruim >400 internationale PwC Deals trainees en PwC Deals Business leaders uit heel
EMEA. Gedurende de eerste twee jaar roteer je tussen vier van de zeven verschillende Deals competenties:
– Financial Due Dilligence;
– Valuations;
– Corporate Finance;
– Delivering Deal Value;
– Business Restructuring Services;
– Strategy;
– Deals Analytics.
Ieder halfjaar wissel je van groep en leer je nieuwe collega’s kennen. In teams, bestaande uit mede trainees en
andere PwC collega’s werk je mee aan de lopende opdrachten. Je hebt je eigen taken en naast je Professionele
ontwikkeling is er veel tijd om met je trainee groep bijeen te komen om ervaringen te delen en aan je
persoonlijke ontwikkeling te werken.

Wie ben je?

Wij zoeken enthousiaste talenten die affiniteit met fusies en overnames hebben en klaar zijn om aan de
volgende stap van hun carrière te bouwen.

Je…

 • hebt een afgeronde VWO-vooropleiding en een financieel/economische, bedrijfskundige of technische
  WO Master studie;
 • hebt bovengemiddelde studieresultaten behaald;
 • bent sociaal, gedreven, werkt graag in teamverband en bent zeer gemotiveerd om verder te leren;
 • hebt aantoonbare affiniteit met of interesse in fusies en overnames, finance en strategische
  vraagstukken;
 • bent nieuwsgierig, analytisch, cijfermatig sterk en flexibel;
 • hebt een goede beheersing (zowel mondeling als schriftelijk) van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat bieden we je?

We bieden je de unieke kans om in drie jaar tijd de verschillende facetten van de dynamische Deals praktijk van
PwC te leren kennen. Zo bouw jij aan een ijzersterk netwerk. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke
ontwikkeling, owel on the job, als met verschillende technische en soft-skill trainingen.

Edge biedt:

 • Twee jaar switchen tussen competentiegroepen; na het succesvol afronden van jaar twee kies je voor je
  uiteindelijke competentie groep;
 • Na uitstroom in je uiteindelijke competence groep kun je in aanmerking komen voor een internationaal
  uitwisselingsprogramma om zes maanden in een ander Europees land te werken;
 • De mogelijkheid om (technische) diploma’s zoals CFA te behalen;
 • Een competitief salaris en excellente secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een leaseauto,
  pensioen en 32 vakantiedagen per jaar;
 • Een variabel bonussysteem op basis van PwC’s bedrijfsresultaat en jouw persoonlijke resultaten

Wie zijn we?

Het Deals Traineeship valt binnen het werkveld Advisory, specifiek het Deals business unit, waar men zich
bezighoudt met financiële herstructureringen, begeleiding van acquisities, fusies en afstoting van
bedrijfsonderdelen en advisering ter verbetering van bedrijfsrendement. Deals bestaat uit ca. 300 professionals.
Elke fase van een deal heeft specifieke problemen en uitdagingen, binnen Deals zijn er de juiste mensen met de
juiste expertise die kunnen adviseren en helpen bij deze vraagstukken. De verschillende afdelingen binnen
Deals werken nauw samen zodat we maximale toegevoegde waarde creëren voor onze klanten.

PWC

Wij zijn PwC, opgericht in 1849. Door verschillende fusies zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde
zakelijke dienstverlener met activiteiten op het gebied van Digital Technology, Assurance, Tax en Advisory. Wij
bedienen een breed scala aan sectoren en klanten.
Wij hebben 223.000 mensen in dienst, verdeeld over 157 landen. Bij PwC Nederland werken in totaal ruim
5.000 mensen. Ons bestaansrecht en onze purpose is ‘building trust in society en solving important problems’.
Dit uit zich in onze manier van werken en in wie wij zijn, waarbij onze waarden – Act with integrity, Make a
difference, Care, Work together en Reimagine the possible – centraal staan. Meer achtergrondinformatie over
ons vind je op onze website.

Solliciteer nu!

Heb je interesse en voldoe je aan de functie-eisen? Bekijk hier onze sollicitatieprocedure en solliciteer direct via
onze website hier. Als je jouw sollicitatie inclusief CV, motivatiebrief en cijferlijsten indient (bachelor
en master), ontvang je na het verstrijken van de deadline bericht over je sollicitatie. De deadline om te
solliciteren is 24 maart 2019.

Andere belangrijke data om rekening mee te houden zijn:

 • De eerste selectiegesprekken zullen plaatsvinden van 4 april 2019 t/m 9 april 2019.
 • De business course is een verplicht onderdeel van het selectieproces en zal plaatsvinden van 1 mei 2019
  t/m 4 mei 2019.

 

Heb je vragen? Bel of mail me gerust.

Romaana Bharos
+31 (0)88 – 792 35 30
Romaana.bharos@pwc.com

Edge | Deals Traineeship ENGLISH

Are you in your final year of university? Are you looking for a great way to start your career, and interested in
the different phases of a Deal’s process? If so, then we have a unique opportunity for you! Join Edge, the PwC
Deals graduate programme for EMEA (Europe, Middle East and Africa), and become part of a unique, leading-
edge development experience. You bring passion and talent, and we willl give you the edge to become an
international Deals expert.

About the role

The Edge programme is a three-year journey that officially begins with an International Deals Foundation event
in Madrid. Here, you will meet >400 graduates and PwC Deals leaders from across EMEA and get a taste of the
work in the Deals business. During the first two years, you will rotate among in the four out of seven Deals
competencies:

– Financial Due Diligence;
– Valuations;
– Corporate Finance;
– Delivering Deal Value;
– Business Restructuring Services;
– Strategy;
– Data & Analytics.

Every six months you will rotate and meet new colleagues. Together with other trainees and PwC colleagues,
you work in teams on deals related projects. You have your own tasks and in addition to your professional
development, there is more than enough time to get together with your trainee group to share experiences and
to work on your personal development. The programme will challenge you and expand your capabilities, but it
will also be a rewarding journey that equips you for the next stage in your career.

Who we are looking for

We are looking for eager talents with proven affinity in M&A who have a strong personal drive and ready to take
the next step in their career.

You…

 • completed pre-university education and (will) obtain(ed) a financial / economic, business or technical
  Master degree;
 • combined above-average study results with extracurricular activities;
 • are outgoing, a team player, results driven and highly motivated to continue learning;
 • have an affinity with mergers and acquisitions, finance and strategy;
 • are curious, flexible with strong analytical skills;
 • have excellent skills in Dutch and English both oral and written.

What we offer

We offer you the unique opportunity to get to know the different facets of PwC’s dynamic Deals practice within
three years. This way you will develop a strong network. We pay a lot of attention to your personal development
by means of both, on the job as well as various soft-skill trainings.

 • You will have the opportunity to experience at least four Deals’ competence groups during the three-
  year programme;
 • Possibility of international exchange, only for best performers;
 • Professional qualification – CFA;
 • Competitive salary package, including excellent secondary employment conditions, e.g. lease car and
  solid pension scheme;
 • 32 days holiday annually;
 • Variable bonus based on PwC results and personal performance.

Who we are

The Deals traineeship is part of the Advisory field, specifically the Deals business unit, focusing on financial
restructuring, guiding acquisitions, mergers and the divestment of business units as well as providing advice on
how to improve business returns. Deals comprises approx. 300 professionals. Each phase of a deal presents
specific issues and challenges. We have the right people with the right expertise who can advise and assist with
each phase. The different competencies within Deals work closely together maximising added value for our
clients.

PwC

We are PwC, established in 1849. Through various mergers, we have now become a worldwide business service
provider with activities in the field of Digital Technology, Assurance, Tax and Advisory. We operate in this field
within a large range of sectors and clients.

We employ 223,000 people, across 157 countries. PwC Nederland employs a total of over 5,000 people. Our
relevance and purpose is ‘building trust in society and solving important problems’. This manifests itself in the
way we work and who we are, guided by our values – Act with integrity, Make a difference, Care, Work together
and Reimagine the possible. For more background information about us, visit our website.

Apply now!

Are you interested in this vacancy and do you meet all the requirements? Apply directly via our website here.
The deadline for applying is 24 March 2019. After you submit your application, including CV, cover letter,
bachelor and master transcripts, we will be in touch with you after the deadline has passed in week 13 –
2019.

Other important data to keep in mind are:

 • First interviews will take place from 4 April 2019 until 9 April 2019.
 • Business course will take place from 1 May 2019 until 4 May 2019. (This is a mandatory part of the
  selectionproces)

If you have any questions relating to this vacancy, don’t hesitate to call me or send me an e-mail.

Romaana Bharos
+31 (0)88 – 792 35 30
Romaana.bharos@pwc.com