Lineaire Algebra 1 dictaten beschikbaar

De dictaten voor het eerstejaarsvak ‘Lineaire Algebra 1’ van Technische Wiskunde zijn binnengekomen en beschikbaar voor 10 euro bij de boekenbalie van W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’.

Agenda

iCal feed

Flitcie