Master Science Communication & Education

Veel masterstudenten weten niet dat het mogelijk hun master te combineren met een Science Communication of Science Education (SEC)track. Dit is zonde want SEC is helemaal ingericht op Science Communication Double Degree studenten (2 masters combineren in 3 jaar). Het combineren is niet noodzakelijk. In het tweejarige Masterprogramma Science Communication worden technische vakken uit eigen vakgebied en communicatievakken gecombineerd tot een uniek programma. Daarnaast biedt SEC ook educatieprogramma’s (eerste- of tweedegraads docent) aan.

Het bedenken en het maken van goede technologie is één aspect, en het communiceren over technologie, impact leveren met de technologie en maatschappelijke acceptatie zijn de andere aspecten om technologie als succesvol te bestempelen. SEC bereid de technische student voor op het overbrengen van kennis, en het strategisch nadenken over het leveren van impact in de maatschappij met innovaties met behulp van communicatie.

Meer informatie over de studieprogramma’s is te vinden in de bijlagen. Ook de website van SEC biedt meer inzicht. Mochten studenten meer informatie willen van huidige SEC-studenten, dan kan er contact worden opgenomen met de studievereniging InterSECtion.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Flyer3.59 MB

Agenda

iCal feed

Flitcie