Algemene Vergadering 4

Date: 
maandag 20 februari 2017,
12:12 t/m 18:12
Costs: 
€ 0,00
Location: 
Collegezaal F

De agenda van Algemene Vergadering 4 is als volgt:

1. Opening – 14:12
2. Agenda – 14:20
3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 24 oktober 2016 – 14:25
4. Ingekomen en uitgegane stukken – 14:35
5. Mededelingen van het Bestuur – 14:40
6. Mededelingen van de Verificatiecommissie – 15:00
7. Voortgang BoA – 15:20
8. Tussenverslag Commissarissen Onderwijs – 15:40
9. Voordracht en Verkiezing Erelid – 16:30
10. Voordracht en Verkiezing Leden van Verdienste – 17:00
11. Voorgestelde Wijziging in HR en Statuten – 18:30
12. Voortgang Nieuwe Website – 19:20
13. Voortgang Hackathon – 19:50
14. Voortgang Symposium – 20:20
15. W.v.t.t.k. – 20:50
16. Rondvraag – 20:55
17. Sluiting – 21:10

Agenda

iCal feed

Flitcie