Akcie - 1e jaars

Deze commissie organiseert verschillende activiteiten (of AkCieviteiten, zoals de commissie het graag zelf noemt) door het jaar heen.

De AkCie 2016-2017 draagt het thema MindfAkCie en bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Lucile Nikkels Voorzitter
Abel Frank Secretaris
Eva Slingerland Penningmeester
Joost Gobbels Commissaris Muziek
Sidd van Bruggen & Jeroen Nelen Commissaris Promo
Robin Faber & Frank van der Made Commissaris Inkoop
Maaike Elgersma & Marijn Roelvink Commissaris Aankleding
Josephine Clercx Commissaris Groepsdruk
Jayme Freeke Commissaris AkCieviteiten
Nelleke Schijen en Thomas Oomens QQ

Agenda

iCal feed

Flitcie