College Responsiegroep (CRW/CRI)

De Commissarissen Onderwijs coördineeren de collegeresponsie-groepen (CR’s). Per studie en per jaar is er een collegeresponsiegroep, zo is er een CRW-1 voor de eerstejaars wiskundestudenten en een CRI-3 voor de derdejaars informatica. 2 à 3 keer per kwartaal komen de CR’s bij elkaar om het onderwijs door te nemen, wanneer er kleine problemen zijn worden deze naar de docenten gecommuniceerd. Aan het einde van ieder kwartaal/semester is er een eindevalutie, de resultaten hiervan worden meegenomen naar de opleidingscommissies.

Studenten kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de CR’s. Wanneer je interesse hebt kun je mailen naar onderwijs@ch.tudelft.nl

Agenda

iCal feed

Flitcie