iCom

De iCom is een commissie die een korte reis naar een europese stad organiseert, met als doel om de universiteit te laten zien. Dit jaar zal de bestemming Budapest zijn!

Dit jaar organiseert de iCom een uitwisseling met een nader te bepalen universiteit. Van 13 t/m 17 juni zullen 40 studenten van onze studievereniging de stad waarin deze universiteit ligt, bezoeken. Tijdens dit bezoek zullen ze kennis maken met de universiteit, de cultuur en enkele bedrijven.

Later zullen een aantal studenten van de buitenlandse universiteit ook naar de TU Delft komen. Hier zal de commissie ervoor zorgen dat ze onze universiteit en stad leren kennen!

Naam Functie
Irene Vooijs Voorzitter
Erik Wesselius Secretaris
Marcella Zijta Penningmeester
Ties Westerborg Commissaris Logistiek
Maaike Mol Commissaris Activiteiten
Maikel Kerkhof Qualitate Qua

Agenda

iCal feed

Flitcie