LuCie

De LuCie oftewel de lustrumcommissie zal in het collegejaar 2016-2017 het 12e lustrum van W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ niet ongemerkt voorbij laten gaan. Meer informatie volgt later!

De lustrumcommissie bestaat uit:

Naam Functie
Daan Schipper Voorzitter
Felix van Doorn Secretaris
Saskia Vertregt Penningmeester
Joep Bom Commissaris Promo
Lianne Bruijns Commissaris Logistiek
Tom Harting Commissaris Activiteiten
Marjolein Bouwmeester Qualitate Qua

Agenda

iCal feed

Flitcie