Dr. J.A.M. de Groot

Joost de Groot

Geboren 21-02-1963.

Joost de Groot is na zijn middelbare schooltijd, die hij doorbracht in Amstelveen waar hij nu nog steeds woont, in 1981 natuurkunde gaan studeren aan de vrije universiteit te Amsterdam. In de brugklas riep hij al dat hij later wiskundeleraar wilde worden en er bleek daarom al snel dat een opleiding natuurkunde niet de juiste keuze was. Half december is hij daarom overgestapt naar de opleiding wiskunde aldaar en heeft daar nooit spijt van gehad.

Al in het eerste jaar was topologie zijn favoriete vak dus het is logisch dat hij daar in 1986 in afstudeerde en in 1990 in promoveerde. Wiskunde doen vond hij leuk, maar les geven in wiskunde nog veel leuker. Al sinds zijn zestiende geeft hij bijles en sinds 1984 (toen nog als studentassistent) geeft hij les aan de universiteit. Na zijn promotie en een jaar onderwijsmedewerker aan de VU kon hij beginnen als docent bij de afdeling algemene wiskunde van de TU Delft. En daar werkt hij (met een pauze van een half jaar: van augustus 2008 tot februari 2009 werkte hij aan de VU) tot op heden nog steeds en met veel plezier.

Joost heeft inmiddels diverse taken. Naast het reguliere onderwijs (vaak analyse en lineaire algebra, onder andere voor TW, maar ook begeleide zelfstudie) is hij voorlichter van de opleiding, bachelorcoördinator, lid van de examencommissie wiskunde en lid van de BSA-commissie.

Ook op CH activiteiten is Joost altijd een graag geziene gast. Hij is één van de eerste en enige docenten die zijn koffie op CH komt halen en dan meteen een gezellig praatje blijft houden. Daarnaast is hij de afgelopen jaren vaak te vinden geweest op de vele ledenlunches en lunchlezingen die W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ organiseert.

Maar ook voor de grotere activiteiten van CH heeft hij zich ingezet. Zo ging hij in 2002 al samen met dhr. Ververs mee als begeleider van de bedrijvenreis van CH en reisde hij met studenten langs verschillende bedrijven binnen Nederland. In 2004 ging zijn reis met CH nog een stuk verder en ging hij mee met de Study Tour naar India, wederom met dhr. Ververs.

Tijdens bestuursjaar 46 was al duidelijk hoeveel Joost voor studenten deed en werd hij voorgedragen als Lid van Verdienste van W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ tijdens de Algemene Vergadering van 25 februari 2003. Hij werd bij acclamatie verkozen.

In bestuursjaar 54 is hij tijdens de Algemene Vergadering van 14 februari 2011 verkozen als Erelid der W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’. Tijdens de opening van de Diesweek op 28 februari 2011 heeft hij de bijbehorende oorkonde in ontvangst genomen.

Agenda

iCal feed

Flitcie