Dr. P.G. Kluit

Dr. P.G. Kluit (Peter George)

Geboren: 09-06-1948 te Den Haag Voormalig docent Programmeren en Software Engineering.

Peter Kluit behaalde in 1966 zijn Gymnasiumdiploma, en ging aansluitend studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij doctoraal examen wiskunde deed in 1972. Tot 1973 was hij leraar wiskunde bij de Christelijke scholengemeenschap ‘De Populier’, waar hij eerder zelf zijn diploma had behaald. Van 1973 tot 1978 was Peter Kluit promotiemedewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op 6 september 1979 promoveerde hij aan de VU op een zuiver wiskundig onderwerp. In het kader van zijn promotieonderzoek schreef hij computerprogramma’s in Algol en Basic. Van 1978 tot 1980 was hij assistent bij de leerstoel algebra aan het RUCA te Antwerpen. In 1980 werd hij huisman. Hij trouwde in 1972 met Margreet Schaefer, en is sinds 1976 vader van Maaike. Van 1981 tot 1986 gaf hij wiskunde aan de Avondscholengemeenschap Mercurius (te Rotterdam), en vanaf 1984 bij de MO opleiding wiskunde van de Nutsacademie (later opgenomen in de HREO). In september 1986 werd Peter Kluit docent programmeren bij de afdeling Informatica van de TU Delft, aanvankelijk bij de leerstoel van prof. Wolbers, later bij prof. Dr. W. van der Poel, prof. dr. J. van Katwijk en uiteindelijk bij prof. dr. Arie van Deursen. In de loop der jaren gaf hij colleges over programmeren, datastructuren en algoritmen, programmeertalen, functioneel programmeren en Software Engineering. Ook begeleidde hij programmeerprojecten, bachelorprojecten en afstudeerders. Hij was jarenlang lid van de examencommissie wiskunde en de examencommissie informatica. Hij werd diverse malen verkozen tot docent van het jaar voor informatica.

Sinds 1992 is Peter Kluit jurylid bij de Delftse programmeerwedstrijden. Ook jureerde hij Nederlandse programmeerwedstrijden (BAPC) binnen en buiten Delft. In 1995 was hij lid van de jury van de Internationale Informatica Olympiade in Eindhoven. Hij jureerde North West European Programming contests in Delft (1996, 1997, 2002), Lund (2004) en Utrecht (2008). Sinds 1999 is hij World Finals Judge bij de ACM-International Collegiate Programming Contests.

In 2003 werd Peter Kluit lid van verdienste en in 2005 erelid. In april 2008 nam hij deel aan de bedrijvenreis (mind your steps).

Per 1 oktober 2010 is Peter Kluit met prepensioen.

Agenda

iCal feed

Flitcie