Mw. A.M. Voets

Mw. A.M. Voets (Anthonia Marrigje)

Geboren: 19-10-1956 te Rotterdam

Functie: secretaresse 1 Faculteit EWI, EWI faculteitssecretariaat

Ank Voets is Lid van Verdienste geworden op 16 november 1982. Ze is Erelid geworden op 8 maart 1993 vanwege grote betrokkenheid bij de studenten van de faculteit, haar aanwezigheid op alle eerstejaarsweekenden en andere CH-activiteiten.

Ank is direct vanaf de middelbare school in 1975 bij de TU Delft komen werken, bij de toenmalige Onderafdeling der Wiskunde. Aanvankelijk als vakgroepsecretaresse, waarna haar na drie jaar werd gevraagd het onderafdelingssecretariaat te komen versterken, een functie die zij tot nu toe heeft uitgeoefend, zij het onder veel verschillende namen: afdelingssecretaresse, bestuurssecretaresse, management-assistente, medewerker bestuurlijke ondersteuning, secretaresse, als het beestje maar een naam heeft. Ook de Onderafdeling der Wiskunde veranderde in de loop der tijd verschillende malen van naam: via Onderafdeling der Wiskunde en Informatica werd het Faculteit Technische Wiskunde en Informatica en vervolgens, na de clustering met Elektrotechniek, Faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) en nu Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Infromatica (EWI).

Van begin af aan waren de contacten met CH hecht, hetzij voor ‘zakelijke’ doeleinden (PC’s bestonden nog niet en typen op machines met bolletjes was soms toch wel lastig en Ank was het gewend, dus is ‘hulp’ gemakkelijk gevraagd), hetzij voor ludieke doeleinden, waarbij de Wiskundebar een grote rol speelde. Zij trad ook al snel toe tot de Whiskas, de commissie die het eet- en drinkgebeuren regelde bij eerstejaarsweekenden. Deze rol heeft zij 10 jaar volgehouden, plus het eerste jaar van de Wocky!, zoals de commissie na het samengaan van het wiskunde- en informaticaweekend was omgedoopt. Ook bij vrijwel alle ouderejaarsweekenden was zij van de partij.

Ank wordt gezien als ‘algemene vraagbaak’, ook wel ‘moeder van de faculteit’ genoemd.

Agenda

iCal feed

Flitcie