Prof. dr. A. Grootendorst †

Prof. dr. A.W. Grootendorst (Albertus Wilhelmus)

Geboren: 1924 te ‘s-Gravenhage
Overleden: 22 december 2004 te Rotterdam

Prof. Grootendorst

Op 22 december 2004 overleed Albert Grootendorst, emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Hij was vermaard om zijn vertalingen van Latijnse wiskundige teksten en heeft vele wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van wiskunde op zijn naam. Zijn driedelige nederlandstalige introductie in de analyse, geschreven in 1974, wordt nog steeds veel gebruikt. Hij heeft veel betekend voor het Wiskundig Genootschap en heeft zijn academische carrière altijd moeiteloos kunnen combineren met het organiseren van activiteiten voor wiskundeleraren Professor Grootendorst genoot grote bekendheid binnen de kring van wiskundeleraren. Hij was jarenlang voorzitter van de examencommissie Wiskunde Akten voor het Middelbaar Onderwijs. Ook heeft hij gedurende tien jaar leiding gegeven aan de vakantiecursussen van het Centrum van Wiskunde en Informatica. Hij werd op 28 december onder grote belangstelling in Den Haag begraven.

Albert Grootendorst is in Den Haag geboren en heeft er zijn hele leven gewoond. Hij deed eindexamen HBSB in 1942. Omdat er toen vanwege de oorlog geen uitzicht was op een studie aan de universiteit, deed hij staatsexamen Gymnasium. In 1945 begon Grootendorst aan de Universiteit van Leiden met de studie Klassieke Talen en een jaar later ving hij aan met de studie Wis- en Natuurkunde. Na zijn doctoraal examen wiskunde in 1952 werd Grootendorst leraar aan het Gymnasium Haganum en vanaf 1956 was hij verbonden aan de Technische Universiteit Delft, eerst als instructeur, vervolgens als lector en daarna als hoogleraar. Hij werd vaak gevraagd als lid van commissies en raden. Ook in landelijk verband heeft Grootendorst veel bestuurswerk gedaan. Van 1966 tot 1970 was hij secretaris van het Wiskundig Genootschap. Hij is voorzitter geweest van het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en de Maatschappelijke Functie van de Wiskunde en van de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen van het KWG.

Dhr. Grootendorst hield van een vormelijke omgang met studenten, maar desondanks wist hij altijd een goede band te onderhouden met zijn studenten. In 1988 werd Dhr. Grootendorst erelid van W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’. Dhr. Grootendorst was trots op het erelidmaatschap. Tot enkele maanden voor zijn dood was hij een trouw bezoeker van de vereniging; hij bezocht alle bijeenkomsten met een niet al te luidruchtig karakter. Hij was en bleef een heer die onderhoudend kon converseren en plezier had in een scherp debat. Enkele van de talloze lezingen die hij heeft gegeven voor de studievereniging zijn verschenen in de caleidoscoopserie die hij redigeerde.

Naast zijn werkzaamheden als leraar en TUdocent vond Dhr. Grootendorst tijd om een proefschrift te schrijven; in 1959 promoveerde hij bij professor Kloosterman in Leiden. Hij was zijn leven lang toegewijd aan zowel de alfa- als de bètawetenschap, als docent en als onderzoeker. Vervolgens heeft Dhr. Grootendorst zich toegelegd op vertalingen van wiskunde teksten vanuit het Latijn. Zijn activiteiten betroffen niet alleen het eigen onderzoek, maar ook de redactie van vele bundels.

Op 25 oktober 1989 nam Albert afscheid als hoogleraar van de Technische Universiteit. Hij is toen begonnen met de vertaling uit het Latijn in het Nederlands en Engels van het werk Elementa Curvarum Linearum (Grondslagen van de kromme lijnen), geschreven door de Raadpensionaris Jan de Wit. Dit werk in twee delen kan beschouwd worden als het eerste leerboek over de analytische meetkunde. Albert heeft de vertaling van de Elementa Curvarum linearum bijna geheel voltooid. De Nederlandse vertaling is verschenen bij h et Centrum voor Wiskunde en Informatica, die van het Liber primus in 1997 en die van het Liber secundus in 2003. In 2000 is de Engelse vertaling van het Liber primus verschenen. De Engelse vertaling van het Liber secundus is zo goed als voltooid. Er was Dhr. Grootendorst veel aan gelegen om ook dit deel te laten verschijnen, helaas is dit niet gelukt. Het tweede deel is in 2010 postuum verschenen.

Albert Grootendorst beschouwde het leraarsambt als een officium nobile, een nobel ambt, en handelde daarnaar. We hebben afscheid moeten nemen van een bevlogen docent die beschikte over een grote kennis van zaken, en die er gewoon plezier in had om zijn kennis uit te dragen.

Agenda

iCal feed

Flitcie