Prof. dr. J.M. Aarts

Prof. dr. J.M. Aarts (Johannes Michael)

Geboren: 17-04-1938 te Sittard

Gewoon hoogleraar zuivere en toepaste wiskunde.

01-09-2003/01-01-2005 adviseur van het College van Bestuur TU Delft.

Dr. J. M. Aarts werd bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1973 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Afdeling der Algemene Wetenschappen om onderwijs te geven in zuivere en toegepaste wiskunde.

Johannes Michael Aarts werd 17 april 1938 te Sittard geboren. Na het behalen in 1956 van het gymnasium-B studeerde hij wis- en natuurkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1963 cum laude slaagde voor het doctoraal examen. In 1966 promoveerde hij aan genoemde universiteit op het proefschrift „Dimensopns and deficiency in general topology”. Zijn promotor was prof. dr. J. de Groot.

Van 1960 tot 1966 was hij verbonden aan de GU van Amsterdam, sinds 1963 als wetenschappelijk medewerker. Van 1966 tot 1967 was dr. Aarts werkzaam bij het Massachusetts Institute of Technology (USA). In 1967 volgde zijn benoeming tot gewoon lector in de wiskunde aan de Technische Hogeschool Delft, welk ambt hij op 24 april 1969 aanvaardde met de openbare les „Het dimensiebegrip”. Hij vervulde gasthoogleraarschappen aan de Louisiana State University (1969), de Wayne State University (1971) en de University of Pittsburgh (1972), alle in de USA. Hij was editor van het tijdschrift General Topology and its Applications.

Agenda

iCal feed

Flitcie