General Assembly 3

Be up to date with our association and be a part of important decision making.

De voorlopige agenda is als volgt opgesteld:
1. Opening − 16:02
2. Agenda − 16:05
3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 24 oktober 2018 − 16:10
4. Ingekomen en uitgegane stukken − 16:15
5. Mededelingen van het Bestuur − 16:20
6. Mededelingen van de Verificatiecommissie − 16:35
7. Voortgang BoA − 16:55
8. Financiële update − 17:20
9. Plan Windows 10 − 17:35
10. Plan leden in Dienst − 18:15
11. Evaluatie Symposium − 18:30
12. Voortgang Reiscommissie (Go/No go) − 18:55
13. Voortgang AnnuCie − 19:35
14. Voortgang LANcie − 19:55
15. Voortgang iCom − 20:25
16. W.v.t.t.k. − 20:55
17. Rondvraag − 21:00
18. Sluiting − 21:05