Dr. ir. R. J. Diependaal

Dr. ir. R. J. Diependaal (Rob)

De heer Diependaal heeft zich al in zijn wiskunde studententijd verdienstelijk gemaakt bij ons studievereniging. Zo vervulde hij in 1978/1979, tijdens bestuur 22, de taak van Commissaris Onderwijs Lagerejaars. Tijdens zijn bestuursjaar heeft hij zijn hart voor het onderwijs al laten zien. Hij hield zich veel bezig met nieuwe programma’s, goede regelingen en faciliteiten.

De heer Diependaal maakte zich niet alleen hard voor het onderwijs, maar zat daarnaast ook in het waterpoloteam van de faculteit. Hij beklede de rol van keeper van het befaamde WIP-team.

Na zijn promotie is hij bij het waterbouwkundig laboratorium gaan werken. Daarna is de heer Diependaal teruggekomen naar de TU om als studieadviseur te werken. En later heeft hij de taak van prof Rothkrantz als coördinator van de studieadviseurs overgenomen.

Als studieadviseur heeft de heer Diependaal veel betekend voor de wiskunde en informaticastudenten. Zijn sterke punten waren het motiveren van studenten en de gesprekken onder 4 ogen. Rob was er echt voor de individuele hulp en was de steun en toeverlaat bij problemen. Met zijn luisterend oor en motivatie probeerde hij de studenten door de studie te trekken. Hij liet ze niet los en ging commitment aan met studenten, afspraken maken en hierop terugkomen om de studenten te blijven motiveren.

Zijn aanwezigheid bij CH recepties en EJW’s werd erg op prijs gesteld. Op EJW zong hij altijd mee met het toen bekende studieadviseurlied. Bij dit lied riepen studenten uit het publiek een ‘willekeurig’ probleem, en de studieadviseurs gingen daar dan een ‘geïmproviseerd’ liedje over zingen. Dit was altijd erg komisch en er werd dan ook veel gelachen.

In 2005 (1 augustus) is de heer Diependaal weggegaan bij de TU. Voor veel studenten een groot gemis.

Agenda

iCal feed

Flitcie