Committees

 • Akcie

  Ca. 5 members, 1 of 2 supervisors. Organises lunches, social drinks, movie evenings and LAN parties.

 • Annucie

  6 members, 1 supervisor. This committee publishes the yearbook.

 • BIT

  Het Bedrijven Informatie Team, ook wel het BIT, ondersteunt het bestuur van De Delftse Bedrijvendagen bij hun organisatie. Zij helpen mee door promogadgets te verzorgen, het magazine te maken en te ondersteunen bij de algehele organisatie.

 • Business Tour

  De Business Tour-commissie organizes a 10-day trip in which students visit various companies.

 • CHipCie

  Organises the Delft Programming Championship in October, and sometimes the BAPC (Benelux Algorithm Programming Contest) when it is held in Delft.

 • CHoCo - 1e jaars

  Deze commissie organiseert de CH Ouderdag, welke plaatsvindt in mei, en een Broertjes- en Zusjesactiviteit. Meer informatie is te vinden op de commissiewebsite.

 • College Responsiegroepen Informatica (CRI)

  Evaluates the computer science education.

 • College Responsiegroepen Wiskunde (CRW)

  Evaluates the mathematics education.

 • ComMA

  The Committee for Master’s student Activities (ComMA) is a new committee that organises several activites aimed at the social bonding of master’s students.

 • Constantijn Huygens

  Organizes activities for alumni, such as a New Year’s drink, alumni barbecue and drinks at companies.

 • Eiweiw

  De Eiweiw organiseert om het jaar een weekend voor ouderejaars, alumni en medewerkers. Het thema voor 2016 is: ‘Oh Oh daar gaan we weer: The Old Generation’

 • Facie

  4 members, 1 or 2 supervisors. Publishes a “yearbook” for first year students after the introduction weekend.

 • Flitcie

  2 to 4 members, 1 supervisor. Take pictures at all the CH activities and upload them to the website.

 • GalaCie

  The GalaCie organises a ball every 2.5 years. In November 2014, the last ball took place, bearing the theme: Skyfall. For your eyes only.

 • iCom

  The iCom is a committee that organizes a short trip to an European country to visit the university and some companies there.

 • LANcie

  De LANcie is een commissie die elk jaar een grote LAN-party organiseert voor zowel CH-leden als externen. Dit event staat beter bekend als ‘AreaFiftyLAN’.

 • LuCie

  The LuCie, also known as lustrum committee, is responsible for the 12th lustrum of W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ and will organize all sorts of activities in 2016-2017.

 • MaCHazine

  Ca. 8 members, 1 supervisor. Publish a magazine every quarter. This committe has lots of different functions and is active throughout the whole year.

 • MaPhyA

  De MaPhyA is een commissie die bestaat uit dubbele bachelor studenten en dus samenwerkt met VvTP. De MaPhyA organiseert allerlei leuke activiteiten voor de dubbele bachelor en een activiteit die CH en VvTP samenbrengt.

 • MatCH

  Ca. 5 members, 1 supervisor. Games committee of CH. Organises chess, poker, Settlers of Catan or Go tournaments. Also organises a games afternoon every wednesday in the /Pub.

 • MeisCie

  Deze commissie organiseert een activiteit speciaal voor de vrouwen van CH.

  De MeisCie bestaat uit de volgende leden:

 • PC.COM

  4 members. This committee maintains the CH-computers.

 • Sjaarcie

  Ca. 8 members, 1 or 2 supervisors. Committee of first year students, which organises a party in February and a BBQ at the end of the year.

 • Study Visit Committee

  Committee of 6 members, 1 supervisor. This committee organises a study tour for about 30 people. This year we are visiting Brazil.

 • Symposiumcommissie

  De Symposiumcommissie organiseert eens in de drie jaar een symposium. In het collegejaar 2016-2017 zal er weer een Symposium georganiseerd worden.

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Verdiepcie

  The VerdiepCie committee will organise a departmentsymposia on the 13th, 14th and 17th of February. All mathematics and computer sciences sections will tell something about their department, mostly in Dutch.

 • Verificatiecommissie

  De Verificatiecommissie heeft als doel om het bestuur te controleren op hun beleid. De evaluatie vindt vervolgens plaats tijdens de Algemene Vergadering, waar de VC hun op- en aanmerkingen presenteert.

 • W3Cie

  The W3Cie is the committee responsible for the development and maintenance of this website. It currently consists of Mark Janssen, Erik van Paassen and Jeffrey de Lange, Freek van Tienen and Mark Cilissen.

 • WieWie

  Organizes the Freshmen Weekend (except for cooking and bartendering) and can be recognized by their green suits.

  The WIEWIE consists of the following members:

 • Wocky!

  6-8 members, 1 supervisor. Arranges the meals and bar at the first years weekend.

Agenda

iCal feed

Flitcie