Commissies

 • Akcie - 1e jaars

  Deze commissie organiseert verschillende activiteiten (of AkCieviteiten, zoals de commissie het graag zelf noemt) door het jaar heen.

  De AkCie 2016-2017 draagt het thema MindfAkCie en bestaat uit de volgende leden:

 • Annucie - 2e jaars

  Commissie die het jaarboek maakt. Commissie is actief van oktober tot en met eind mei.

 • BIT

  Het Bedrijven Informatie Team, ook wel het BIT, ondersteunt het bestuur van De Delftse Bedrijvendagen bij hun organisatie. Zij helpen mee door promogadgets te verzorgen, het magazine te maken en te ondersteunen bij de algehele organisatie.

 • Business Tour

  De Business Tour-commissie organiseert, afwisselend met de studiereis, de bedrijvenreis. In 2015 is de Business Tour: Experience met 30 leden op bezoek geweest bij KPMG, ING, Thales, Topicus, Exact, Accenture, ORTEC Finance en CGI Nederland.

 • CHipCie

  De CHipCie organiseert elk jaar het DKP (Delfts Kampioenschap Programmeren) en het SKP (Sjaars Kampioenschap Programmeren) als voorbereiding hierop.

 • CHoCo - 1e jaars

  Deze commissie organiseert de CH Ouderdag, welke plaatsvindt in mei, en een Broertjes- en Zusjesactiviteit. Meer informatie is te vinden op de commissiewebsite.

 • College Responsiegroep (CRW/CRI)

  De Commissarissen Onderwijs coördineeren de collegeresponsie-groepen (CR’s).

 • ComMA

  The Committee for Master’s student Activities (ComMA) is a new committee that organises several activites aimed at the social bonding of master’s students.

 • Constantijn Huygens

  CoH organiseert alles voor alumni, zoals de Nieuwjaarsreceptie en alumnibarbecue.

  De alumnicommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Eiweiw

  De Eiweiw organiseert om het jaar een weekend voor ouderejaars, alumni en medewerkers. Het thema voor 2016 is: ‘Oh Oh daar gaan we weer: The Old Generation’

 • FaCie - 1e jaars

  Dit is de commissie die het smoelenboek maakt na het eerstejaarsweekend.

 • Flitcie

  Ongeveer 7 leden, 1 QQ‘er. Zijn op alle CH activiteiten aanwezig om iedereen flitsend op de foto te zetten!

 • GalaCie

  De GalaCie organiseert elke 2.5 jaar een gala. Op 16 december 2016 zal deze keer het gala plaatsvinden!

 • iCom

  De iCom is een commissie die een korte reis naar een europese stad organiseert, met als doel om de universiteit te laten zien. Dit jaar zal de bestemming Budapest zijn!

 • LANcie

  De LANcie is een commissie die elk jaar een grote LAN-party organiseert voor zowel CH-leden als externen. Dit event staat beter bekend als ‘AreaFiftyLAN’.

 • LuCie

  De LuCie oftewel de lustrumcommissie zal in het collegejaar 2016-2017 het 12e lustrum van W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ niet ongemerkt voorbij laten gaan. Meer informatie volgt later!

 • MaCHazine

  MaCHazine is de commissie die eens per kwartaal het verenigingsblad maakt. De commissie bestaat uit een redactie en een beeldredactie.

  MaCHazine bestaat uit de volgende leden:

 • MaPhyA

  De MaPhyA is een commissie die bestaat uit dubbele bachelor studenten en dus samenwerkt met VvTP. De MaPhyA organiseert allerlei leuke activiteiten voor de dubbele bachelor en een activiteit die CH en VvTP samenbrengt.

 • MatCH

  De MatCH is de sport en spelcommissie van CH. De MatCH organiseert dit jaar activiteiten zoals het Pokertoernooi, maar ook een speciaal sport evenement.

  De MatCH ‘16-‘17 bestaat uit de volgende leden:

 • MeisCie

  Deze commissie organiseert een activiteit speciaal voor de vrouwen van CH.

  De MeisCie bestaat uit de volgende leden:

 • PC.COM

  De PC.COM commissie zorgt voor het computerpark. Wanneer er updates zijn of wanneer er computers kapot zijn, zal de PC.COM haar magie laten werken om dit op te lossen.

 • Reiscommissie

  De reiscommissie organiseert eens in de vier jaar een studiereis naar het buitenland. In 2016 zal een groep van 30 studenten naar Brazilië gaan.

 • Sjaarcie - 1e jaars

  De commmissie organiseert een spetterend feest en een barbeque.

  De SjaarCie bestaat uit de volgende leden:

 • Symposiumcommissie

  De Symposiumcommissie organiseert eens in de drie jaar een symposium. In het collegejaar 2016-2017 zal er weer een Symposium georganiseerd worden.

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Verdiepcie

  De VerdiepCie organiseert op 13, 14 en 17 februari het Verdiepingssymposium.

 • Verificatiecommissie

  De Verificatiecommissie heeft als doel om het bestuur te controleren op hun beleid. De evaluatie vindt vervolgens plaats tijdens de Algemene Vergadering, waar de VC hun op- en aanmerkingen presenteert.

 • W3Cie

  De W3Cie is de commissie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en onderhouden van de website.

  De W3Cie bestaat uit de volgende leden:

 • WieWie

  Organiseren het eerstejaarsweekend op het koken en barstaan na en zijn te herkennen aan de felgroene pakken.

  De WIEWIE bestaat uit de volgende leden:

 • WiFi - 2e jaars

  Deze commissie organiseert een skivakantie en twee andere activiteiten. Ze zijn opgericht in 2013 en hebben vrije keuze voor welke activiteit ze organiseren.

 • Wocky!

  De Wocky! is niet zomaar een commissie. Het is de commissie die zorg draagt voor de catering tijdens alle borrelevenementen.

Agenda

iCal feed

Flitcie